Hakkımızda

Kiev Milli Üniversitesi birçok alanda uzmanlar yetiştiren ve araştırmalar yürüten bir yüksek öğrenim kurumudur. Bu tanım aynı türdeki bir başka eğitim kurumu için geçerli olabilir olsa da, Kiev Üniversitesi Ukrayna’nın en iyi üniversitesidir ve ileri öğrenme ve yenilikçi düşüncenin önemli bir merkezidir. Kiev Üniversitesi’nde Ukrayna’daki diğer bütün üniversitelerden daha fazla fakülte ve bölüm bulunmaktadır. Üniversite aynı zamanda yine Ukrayna’daki diğer bütün eğitim kurumlarından daha fazla sayıda uzman yetiştirmektedir.
Kiev Üniversitesine adını Taras Shevchenko vermiştir. Shevchenko, Ukrayna sanatında çok önemli biridir. Taras Shevchenko Kiev Üniversitesi bütün dünyada bilinen bir yüksek öğretim kurumudur. Kurulduğu tarihten beri yani yüz altmış yıldır Üniversite ilerici düşünceler üretmekte ve Ukrayna entelektüel dünyasını şekillendirmektedir. Arıca Üniversite Ukrayna’daki ulusal özgürlük hareketine liderler çıkarmış bir üniversitedir ve her zaman Ukrayna’nın özgürlüğü seven ruhunu canlı tutmuştur.
Kiev Üniveristesi 17. Yüzyılın ilk yarısına dayanır. Kiev Mohyla Akademisi 1632’de kurulmuştur, bu akademi Kiev Üniversitesi’nin temellerini oluşturmuştur. İki yüz yıllık bir geçmişe sahip akademi Ukrayna’daki ilk yüksek öğrenim kurumuydu. Öğrencileri arasında Ukrayna kültürel gelişiminin önemli isimleri yer almaktadır: Hryhoriy Skovoroda, Feofan Prokopovych, Meletiy Smotritskiy ve daha nicesi.

Kiev Taras Schechenko

Bugün Kiev Taras Schechenko Üniversitesi 14 fakülte (Biyoloji, Coğrafya, Jeoloji, Ekonomi, Tarih, Sibernetik, Mekanik ve Matematik, Radyofizik, Sosyal Bilimler, Fizik, Felsefe, Kimya, Hukuk ve Hazırlık Fakülteleri) 5 enstitü (Askeri, Uluslararası İlişkiler, Yüksek lisans/Doktora Çalışmaları, Dilbilim ve Edebiyat Enstitüleri) Yabancı Vatandaşlar için Yeterlilik ve Yeniden Yeterlilik Merkezleri ve Ukrayna Çalışmaları Merkezi, Psikoloji, Botanik Bahçe, Zoolojik Müze, M. Maksmovych Bilim Kütüphanesi, Bilgi Teknolojileri Merkezi, Gökbilim Gözlemevi ve bir de Yayın-poligraf Merkezi ile çok disiplinli eğitim ve bilim kompleksidir. Üniversite aynı zamanda 30 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü üç enstitünün ve iki kolejin ortak kurucusudur.
Üniversite doğal ve beşeri bilimlerle alakalı 63 uzmanlık alanında ve lisans (4 yıllık), uzmanlık (1 yıl) ve yüksek lisans (1.5-2 yıl) derece sistemine göre 157 uzmanlık alanında uzmanların yetiştirilmesinin ve yeniden yetiştirilmesinin öneminin farkındadır. Üniversiteye yıllık başvurularda her bölüm için 3 bazı bölümlerde ise 6 ila 11 kadar fazla kişi başvurmaktadır.
Kiev Milli Üniversitesi’nin 158’den fazla bölümünde 2000 akademisyen ve yaklaşık 1000 bilim görevlisi bulunmaktadır. Derslerin %82’si akademik derecesi ve konumu olan eğitmenler tarafından verilir. Özellikle de %24’ü doktorlar ve profesörler oluşturmaktadır. Her yıl Kiev Milli Üniversitesi Ukrayna’daki ve yurt dışındaki dergilerde yüz kadar monograf, ders kitabı ve bilimsel makale yayımlamaktadır.
Aldıkları eğitimin ve bilginin seviyesi göz önüne alındığında Kiev Milli Üniversitesi mezunları, mezun öğrenci olarak ya da çalışmak amacıyla Ukrayna’da olduğu kadar tüm dünyadaki çeşitli akademik, kamu ve iş kuruluşları tarafından çağrılmaktadır.
Öğrencilere rahat bir ortam sağlamak için modern yurtları, yemek salonları, bilgisayar laboratuarları, spor salonu ve kafeleri olan bir kampüsü bulunmaktadır üniversitenin. Öğrencilerin ve çalışanların dinlenmelerini ve eğlenmelerini sağlamak için Üniversite Kırım’da ve Dnipro Nehrinin bir yanında dinlenme ve eğlenme merkezleri sunmaktadır. Kiev Milli Üniversitesi tüm dünyadaki birçok üniversite ve araştırma merkezi ile birlikte iletişim içerisindedir.

Ukrayna’da yeni elde edilen bağımsızlık ve değişen durum, Kiev Milli Üniversitesi’nin omuzlarına bütün ülkede radikal olarak yeni bir siyasi, sosyal ve ekonomik yapı yaratmak için bütün Ukraynalıların verdiği çabaya katkıda bulunmasını sağlayacak yeni gereklilikler koymaktadır. Kiev Üniversitesi uzman yetiştirme sistemini geliştirmek zorundadır çünkü mezunları bağımsız Ukrayna’daki birçok siyasi, sosyal ve ekonomik alanda çalışmaktadır. Kiev Üniversitesi mezunlarının kalifiye, vatansever ve yeni Ukrayna’nın karşılaştığı sorunların ve zorlukların farkında olmaları beklenir. Mezunlar milli ideallere açık olmalı ve yaptıklarına karşı sorumlu olmalılar.

Mezunların aynı zamanda bugünün ve yarının artan sorunlarını çözmede yaratıcı bir yaklaşım göstermeleri ve uzun vadeli ve çok kapsamlı reformlar çerçevesinde düşünmeleri beklenir. Bir başka deyişle uzmanlarımızı yetiştirirken onların gerçek bir evrensel karaktere sahip olmaları için uğraşıyoruz. Bu amacımıza en yetenekli beyinleri Üniversite’nin eğitim sistemine dahil ederek ulaşacağımızı düşünüyoruz.

En yetenekli akademisyenleri ve bilim insanlarını akademik sürece dahil etmeliyiz ve aynı zamanda onlara çabalarını ve çalışmalarını devam ettirebilecek yeterli olanakları sunmalıyız. Akademisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı bazı hükümet kuruluşlarının zaman zaman oluşabilecek gereksiz ve yetkisiz kontrolünden korumalıyız. Bunu başarmak için Kiev Üniversitesi’nin bağımsız bir eğitim kuruluşu konumunu elde etmesi gerekmektedir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Kiev Üniversitesi’nin kapıları kendini entelektüel potansiyeli zenginleştirmeye ve Ukrayna sanat ve ekonomisini geliştirmeye istekli olan herkese açıktır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!