Ukrayna İnsan Hakları

Ukrayna İnsan Hakları

Bağımsızlık sonrasında Ukrayna insan haklarının korunması alanındaki ulusal sistem ve mekanizmanın geliştirilmesinde aşama kaydetmiştir.

Demokratik seçimler, siyasi çoğulculuk, konuşma ve toplu iletişim özgürlüğü, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik sosyal devletin tesis edilmesi gerçek olmuştur. İnsanoğlunun yaşamı, sağlık, itibar ve emniyet Ukrayna’da tanınmış en yüksek değerlerdir. Anayasa, kendi haklarını korumaları için ilgili uluslar arası kurumlara ve kuruluşlara başvurmaları için her insanın hakkını garanti altına almaktadır.

Ukraynalıların açıklığı, ulaşılabilirliği ve verimliliği sadece boş kelimelerden çok daha fazlasıdır.