Hukuk Fakültesi

Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hem dinamik hem de nitelikli bir hukuk eğitimi Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak mümkün olabilir.

Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi oldukça uzun ve önemli bir geçmişe sahiptir.
İlk olarak 1835 yılında 35 öğrencisiyle eğitime başlamıştır. Iglnatius Danylo bu öğrencileri hukuk bilimine yönlendirmiştir. Danylo fakültenin ilk dekanıdır ve bütün hayatını Polonya ve Litvanya hukuklarını yazmaya adamı bir profesördür. 1833’te Kiev’e döndüğünde polis teşkilatı ve ceza hukuku fakültesine atanmıştır.
Aziz Volodymyr Kiev Ünivesitesi’nin Düzenlemesi’ne göre 25 Aralık 1833’te herkes hukuk fakültesinde eğitim almıştır: hukuk bilimi (kanunların genel bir sistemli gözden geçirilmesi), temel kanunlar ve Rus İmparatorluğu medeni hukuku, devlette yaşayan insanların medeni durumları üzerine kanunlar, medeni hukuk (genel ve özel olarak), özellikle de kredi, ticaret, fabrika kanunları ve bölgesel kanunlar, ceza hukuku, yardım hukuku, devlete bağlılık ve ticaret hukuku, Roma hukuku ve tarihi. Bunların dışında aynı zamanda meşru hukuk da çalışılan konular arasındaydı.

Fakültenin ilk yıllarının özelliği eğitmenlerinin dini bir eğitimi olmasıdır. Bu durum fakültede, insanlık, profesyonellik ve Hıristiyan ruhu ile dolu oldukça verimli ve canlı bir ortam oluşturmuş. Hukuk fakültesi Roma hukuku bölümündeki ilk profesör O. Mickiewicz’ti. Mikiewicz, ünlü Polonyalı şair A.Mikiewcz’in kardeşiydi. Profesör daha önce Volhnia Lisesi’nde öğretmendi. Bu lise daha sonra 1837’de Kharkiv Üniveristesi’ne dönüştürülmüştür.
Hukuk fakültesi Avrupa kıtasındaki ilk gerçek hukuk fakültesiydi. O dönemde hukuk fakültelerinde daha çok ahlak bilgisi ve eski karmaşık sistem ile Roma hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku, yasal süreçler anlatılıyordu ve sadece ahlak-politika fakülteleri mevcuttu.
Hukuk fakültesinin ilk kurucusunun ve bu yapıyı ilk kez bir araya getirenin M. Spernskiy olduğunu söylemek mümkün. Speranskiy’in birçok öğrencisi daha sonra hukuk fakültesinin profesörleri olmuşlardır. K. Nevolin kanun bilgisi bölümünde çalışmıştır. S. Bogorodskiy yardım ve refah kanunları bölümündeydi. S. Ornatskiy medeni hukuk bölümünde, A. Fedotov-Chekhovskiy Roman hukuku bölümünde Kharkov Üniversitesi’ne gönderilen profesör A. Mickiewicz’in yerindeydi. Bütün eğitmenler St. Volodymyr Üniversitesi’nin hukuk çalışmalarında önde gelen bilimcileri ve liderleri oldular.
Nisan 1837’de kanun bilgisi ve Rusya devlet hukuku bölümünde çalışan K. Nevolin, Maksymovich ve V. Cikha’dan sonra St. Volodymy Üniversitesi’nin üçüncü dekanı seçildi.
Üniversitenin bilim konseyinin ricası üzerine kıdemli yönetim yönetimiyle temasa geçen M.Ivanishev, Kasım 1838’de eğitim bakanı olarak rektöre yardım etmek için atandı ve daha sonra K. Nevolina’nın değerli öğrencilerinden birisi oldu.

K.Nevolin kurumun sadece tek önemli lideri değildi. Yüksek eğitim kurumlarındaki birçok yenilik ve bilimdeki gelişmeler Nevolin ile bağdaştırılmaktadır. Yasal eğitimin geliştirilmesinde oldukça önemli olan “kanun bilgisi” Nevolin’in ilk temel çalışmasıydı ve hala önemini ve güncelliğini korumaktadır.
Hukuk fakültesinin ve üniversitenin tarihinde önemli olan bir diğer figür ise önce dekan sonra rektör olan profesör M. Ivanishev’dir. Ivanishev, Ukrayna halk kanunlarına dayanan Slovakya kanunlarının karşılaştırmalı analizi üzerine çalışmaktaydı ve ilk kez hukuk fakültesi üzerine yapılan doktorasını 30 Haziran 1840’ta sundu. Ekonomi, uluslararası hukuk, Slovakya kanunları tarihi, siyasi ekonomi ve istatistik gibi bölümleri kurdu ve bu bölümlerde kendi ülkesi üzerine çalışılabilecek oldukça fazla şey vardı. M. Ivanishev Kiev arkeoloji komisyonunun yirmi yıl boyunca yasal yapıların editörlüğünü yaptı. Profesör arıca öğrencileri hukuk ilgisi edinmelerini de sağlıyordu. V. Nezabitovskomu, O.Romanovich-Slavatinskiy, F.Leontovich, M.Volodimirskiy-Bydanov öğrencileri arasındaydı.

Rus Üniversiteleri Genel Düzenlemesine göre 18 Haziran 1863’ten itibaren on üç profesörü ve altı yardımcı profesörü bünyesinde bulunduran hukuk fakültesinde aşağıdaki yasal konular öğretilmiştir: hak bilgisi (yasal ve siyaset bilimi, hukuk felsefesinin tarihi), temel yabancı kanunlar tarihi (eski ve yeni), Roma hukuku tarihi, Slovakya hukuku tarihi, Roma hukuku (Roma hukuku tarihi ve Roma medeni hukuku dogması, Bizans hukuku), anayasa hukuku (anaysa hukuku teorisi, yabancı devletlerin temel anayasa hukuku, Rusya anaysa hukuku), medeni hukuk, kanun sistemi, kanunların uygulanması, ceza hukuku, ceza yargı sistemi ve uygulanması, polis teşkilatı hukuku, özellikle de güvenlikle ilgili çalışmalar (yardım hukuku ve sosyal refah hukuku),ekonomi hukuku (ekonomi teorisi, Rusya ekonomi hukuku),uluslararası hukuk, siyasi ekonomi ve istatistik, devlet kanunları.
Kanun hukukun önde gelen araştırmacısı M.Ivanisheva’nın öğrencisi profesör Volodimirskiy-Budanov’du. Budanov’un tarihsel ve yasal araştırmaları bugünde hala geçerliliğini korumaktadır özellikle de yüksek lisans çalışması olan “Polonya ve Litvanya’daki Alman hukuku” (1868) adlı tez ve “12. Yüzyılda itibaren Rusya’da devlet ve halkın oluşmasından bakanlıkların ortaya çıkması” (1847) başlıklı doktora çalışması halen günceldir. Profesörün araştırmaları arasında “Rusya hukuku tarihinden kitapları okuma” (1872-1875), “Rusya tarihinin gözden geçirilmesi” (1881), “St. Volodumur Üniversitesi tarihi” (1884) vb. çalışmalar vardır.

V.A.Nezabitovskiy, hukuk fakültesinin yetenekli bir öğrencisiydi. Hukuktan dereceyle mezun olduktan sonra uluslararası hukuk profesörü, siyaset bilimi doktoru ve hukuk fakültesi dekanı olmuştur. Nezabitovskiy tam üç kez hukuk fakültesi dekanı olarak atanmış ve gelişmekte olan uluslararası hukuk sorunlarını çözmeye yönelik araştırmalarda aktif olarak rol almıştır. Devlet güvenliği alan olarak devlet bölgesinin yasal mahiyeti teorisini temellendirmiş ve takipçilerinden R.U. Baziner, O.O. Eykhelman’ın uluslararası hukuk görüşlerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Fakülte eski ve muhteşem tarihi ile gurur duymaktadır. Hukuk Fakültesi’nin ilk 35 öğrencisi eğitimlerini 1835’te başlattı. Polonya-Litvanya kanunu yazımını araştıran bilimcilerden biri olan Ihnatii Danylovych fakültenin ilk dekanıydı.
Bugün Hukuk Fakültesi Ukrayna’daki en iyi hukuk fakültelerinden biridir.
Tam zamanlı lisans eğitimi dört yıllıktır. İlk yedi sömestrden sonra öğrenciler genel eğitim müfredatına göre öğrenmekteler. Bu süreden sonra özel konular (“Ticaret Hukuku”, “Toprak ve Ekoloji Hukuku”, “Oy Hakkı. Halk Yargısı. Savunma. Noter sistemi.” “Özel hukuk ve iş hukuku”) üzerine çalışmaktalar. Aynı konuları ayrıca yüksek lisans eğitimlerine devam eden öğrenciler de çalışmaktadır. Bu öğrenciler ayrıca “Ticaret Hukuku”, “Yasal referans kaynağı”, “Toprak ve Ekoloji Hukuku”, “ Anayasa ve Ekonomi Hukuku”, “Noter sistemi”, “Oy Hakkı. Halk Yargısı. Savunma. Noter sistemi.” “Özel hukuk”. Master eğitiminin süresi iki yıldır.
Ütün zorunlu dersler Ukraynaca anlatılmaktadır.
Lisans eğitimi ile beraber dil eğitiminin süresi beş yıldır (uzmanlık alanları: “Anayasa hukuku ve Yasal referans kaynağı”, “Toprak ve Ekoloji “Hukuku”, “Noter sistemi”, “Oy Hakkı. Halk Yargısı. Savunma. Noter sistemi”, “Ticaret ve Ekonomi Hukuku”, “Özel hukuk ve toprak hukuku.”)

Bölümler

  • Yönetim ve Ekonomi Hukuku Bölümü
  • Medeni Hukuk Bölümü
  • Anayasa Hukuku Bölümü
  • Kriminilastik Bölümü
  • Ceza Hukuku ve Kriminoloji Bölümü
  • Hukuk Bölümü
  • Devlet ve Kanun Teorisi Ve Tarihi
  • İş, Toprak ve Çevre Hukuku Bölümü
  • Özel Hukuk Bölümü
  • İnsan Hakları Çalışmaları Bölümü

#ukraynahukuk #ukraynadahukuk #ukraynadalisanstamamlama #ukraynalisanstamamlama #adaletdikeygeçiş #adaletlisanstamamlama #ukraynahukukeğitimi #hukukdikeygeçiş #türkçehukuk #türkçelisanstamamlama #türkçeadaletlisanstamamlama #yurtdışındahukuk #ukraynadaeğitim #ukraynaüniversiteleri #ukraynadaüniversite #ukraynaüniversiteleri #ukraynadaeğitim #ukraynaüniversite

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!